Welcome to Queen Tours
Sign up

Quynh GIBNEY

USA

Vietnamese, English

+1 949 702 1452

Hello,

My name is Quynh Gibney.

I have been working as Vietnamese interpreter and translator since the year of 2000. Besides working as a contractor for the Superior Courts and Federal District Courts in California, United States, I also work with immigration service and medical interpretation and translation. I would be glad to assist with your language needs for either document translation.

With my background of tourism experience in Vietnam and legal interpretation work in the United States, you would find our assistance is greatly reliable and helpful either for your family holiday travels or business trips in the overseas.


*****************************************************


Xin chào,

Tôi tên là Như Quỳnh, Gibney

Tôi là thông dịch viên hữu thệ cho Tòa Án và làm việc với các Tòa Thượng Thẩm cấp tiểu bang, cũng như làm việc với Tòa Liên Bang tại California, Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi cũng làm cho các dịch vụ về di trú cũng như y tế, cả phiên dịch tại chỗ lẫn biên dịch hồ sơ.

Với kinh nghiệm làm dịch vụ du lịch ở Việt Nam trước đây và kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ hiện nay, các bạn sẽ hài lòng với dịch vụ đáng tin cậy của chúng tôi khi du lịch thăm viếng hay kinh doanh tại nước ngoài .