Visa + Service Fees Guideline
(valid until – 31 Mar 2022)

Vietnam Visa Fees

Vietnam Visa Foreigners Vietnamese
1 Month/Single Entry $100 $70
1 Month/Multi Entry $145 $115
3 Months/Single Entry $135 $80
3 Months/Multi Entry $175 $130
Min Th Thc (5 Years) N/A Regular Same Day Without Documents
$60 $90 $110

 

Dịch vụ xin cấp / gia hạn hộ chiếu & các giấy tờ khác

HỘ CHIẾU Giá HỒ SƠ CẦN
-. Cấp đổi HC thường (hết hạn trong vòng 6 tháng hoặc còn hạn trong vòng 6 tháng) (trả sau 4-5 ngày làm việc) 160 –          Tờ khai

–          2 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Bản gốc hộ chiếu cũ

–          Copy visa Úc/Hộ chiếu Úc, nếu không có visa Úc thì gửi copy giấy khai sinh hoặc chứng minh thư Việt Nam

– Cấp đổi HC hết hạn sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm, hoặc còn hạn sử dụng trên 6 tháng – 1 năm

(trả sau 4-5 ngày làm việc)

210 –          Tờ khai

–          2 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Bản gốc hộ chiếu còn hạn.

–          Copy visa Úc/Hộ chiếu Úc, nếu không có visa Úc thì gửi copy giấy khai sinh hoặc chứng minh thư Việt Nam

– Đổi HC do bị mất (trả sau 4-5 ngày làm việc) 260 –          Tờ khai

–          2 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Bản copy hộ chiếu mất.

–          Giấy tờ chứng minh đã báo cảnh sát

–          Đơn trình báo mất HC

–          Copy visa Úc/Hộ chiếu Úc, nếu không có visa Úc thì gửi copy giấy khai sinh hoặc chứng minh thư Việt Nam

– Đổi HC do bị hỏng, hoặc đã hết hạn từ 1 năm đến 2 năm, hoặc còn hạn từ 1 năm đến 2 năm

(trả sau 4-5 ngày làm việc)

260 –          Tờ khai

–          2 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Bản gốc hộ chiếu cần đổi

–          Copy visa Úc/Hộ chiếu Úc, nếu không có visa Úc thì gửi copy giấy khai sinh hoặc chứng minh thư Việt Nam

– HC cho trẻ mới sinh (cấp cả KS và HC)

(trả sau 4-5 ngày làm việc)

200 –          Tờ khai

–          2 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Tờ khai xin cấp giấy khai sinh (nếu chưa có khai sinh Úc), hoặc tờ khai xin vào sổ việc khai sinh (nếu đã có khai sinh Úc)

–          Nếu chưa có khai sinh Úc thì phải nộp giấy chứng sinh bản chính.

–          Copy hộ chiếu Việt Nam + visa Úc của bố, mẹ.

–          Nếu bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì có thêm văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch Việt Nam cho con.

– Phí lấy nhanh trong ngày đối với các loại đổi HC, hỏng, mất, khai sinh HC  

+70

– Cấp đổi HC đối với HC đã hết hạn trên 2 năm (trả sau khi xác minh xong, khoảng 1 – 2 tháng; đối với HC quá hạn trên 10 năm, thời gian xác minh có thể lâu hơn từ 3 – 6 tháng như HCLĐ) 350 –          Tờ khai

–          Sơ yếu lí lịch

–          2 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Bản gốc hộ chiếu hết hạn (nếu bản gốc thất lạc thì cung cấp bản copy)

–          Copy giấy tờ chứng minh là người Việt Nam (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu….)

–          Copy visa Úc hợp lệ hoặc Hộ chiếu Úc.

– Cấp HC lần đầu (Chờ ý kiến trả lời trong nước, thông thường từ 3 – 6 tháng hoặc lâu hơn, tạm thời chưa thu phí cho đến khi được cấp) 350 –          Tờ khai  & Sơ yếu lí lịch

–          Tờ khai xin xác nhận có Quốc tịch Việt Nam.

–          3 ảnh 4 x 6 nền trắng

–          Copy giấy tờ chứng minh là người Việt Nam (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu….)

–          Copy Hộ chiếu Úc.

– Xác nhận không đủ điều kiện được cấp HCVN (gửi trả trong ngày) 70
 

2. CÁC LOẠI GIẤY TỜ KHÁC

 

 
Hợp pháp hóa lãnh sự 120 –          Giấy tờ do chính quyền Úc cấp cần phải đem lên văn phòng Bộ Ngoại giao Úc tại các bang để xin Authentification trước, sau đó đem lên VP để hợp pháp hóa.
Xác nhận Tờ khai lý lịch tư pháp 50
Xác nhận tờ khai lý lịch tư pháp + giấy ủy quyền xin LLTP 70
Xác nhận nguồn gốc Việt Nam 70
Sao y các loại giấy tờ 45
Trình diện hộ chiếu Úc 50
Xác nhận tình trạng hôn nhân 70
Lý lịch tư pháp 350 –          Tờ khai

–          Copy Hộ chiếu còn giá trị